30 November, 2007

AJK Kawasan Rukun Tetangga Kok Pasir 2008/2009

AJK Kawasan Rukun Tetangga Mukim Kok Pasir 2008/2009


Penasihat : Muhamed Salleh bin Mamat
Pengerusi : Hj. Hanafee bin Hj. Yusoff
Tim. Pengerusi: Che Mat Arifin bin Che Jaeh
Setiausaha: Zakaria bin Awang
Pen. Setiausaha: Wan Hashim bin Wan Ismail
Bendahari : Sidi Ahmad Yusof
Ketua Unit ICT: Ediramle Ismail
Ketua SRS : Che Aziz Che Megat
Ketua Jiran Warga Emas: Hj. Che Kasim Husain
Ketua Jiran Musa: Mohd Shazali Hj Yusoff
ketua Jiran wanita: Uziyah Ab.Rahman
Ketua Tunas Jiran: NurFadlina bt Mustapha
AJK : Othman Salam
: Abd. Ghani Yusof
: Zulkifli Mijid
: Mohd Zabi Yar
: Zaidi Mohamad
: Ibrahim Hamad
: Che Soh Che Haron
: Wan Mat Wan Abd Rahman
: Hamzah Mat Said
: Harun Awang sulaiman
: Aziz Hassan
: Mahamod Che Noh
: Ismail Mahmod
: Mohd Marzuki Ismail


--
Ediramle Ismail

Tiada ulasan: